Diễn đàn Trắc Địa Pro được thành lập từ năm 2010,  là nhóm các thành viên dùng mạng xã hội facebook bao gồm hàng nghìn thành viên trẻ, trong đó có nhiều thành viên rất tích cực nhiệt tình trong công tác đo đạc bản đồ, có những thành viên nhiều kinh nghiệm, nhiều thành viên hoạt động trong các lĩnh vực kỹ thuật trắc địa, địa chính, bản đồ, bay chụp ảnh, viễn thám, GIS... Những trao đổi bàn luận trên diễn đàn anh em đều rất nhiệt tình giúp đỡ nhau, đều với một tinh thần vô tư, trong sáng, không vụ lợi, đặc biệt là hoàn toàn miễn phí.

Kể từ khi trở thành thành viên hợp tác chính thức của FIG và Hội trắc địa bản đồ Viễn Thám Việt Nam, Công ty TNHH đo đạc công trình và bản đồ NEH đã tích cực tham gia hoạt động và tài trợ cho các hoạt động của Diễn đàn trắc địa Pro, kết nối các tổ chức cá nhân hành nghề. Trong lĩnh vực chuyên môn, có thể kể tới một vài dự án tiêu biểu như sau: