Trong thời gian vừa qua, Hội Trắc địa-Bản đồ-Viễn thám Việt nam đã có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao vị thế của Hội và quảng bá các hoạt động trắc địa, bản đồ, viễn thám với bạn bè quốc tế. Năm 2014, Hội đã cử các đoàn đại biểu tham dự tham gia Tuần làm việc của Liên đoàn Trắc địa thế giới FIG tại Malaysia. Tháng 5, năm 2015, đoàn đại biểu của Hội đã tham gia Tuần làm việc của FIG tại Bungari và đã thắng thầu tổ chức Họi nghị khoa học quốc tế năm 2019 của FIG (Working Week 2019) tại Hà Nội

Tháng 6  năm 2016, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam đã cử đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp hội Trắc địa thế giới FIG tại New Zealand. Hiệp hội FIG đã đánh giá cao sự tham gia của đoàn Việt Nam và đã đóng góp các ý kiến cho hoạt động của Hội hướng tới tổ chức thành công hội nghị khoa học quốc tế “Working week 2019” tại Hà Nội.

I.    GIỚI THIỆU CHUNG VỀ FIG VÀ FIG WORKING WEEK

FIG là tên gọi tắt của Hiệp đoàn Trắc địa thế giới theo tiếng Pháp (Federation de Geometres International). Tên gọi tiếng Anh là International Federation of Surveyors.

Thành lập năm 1878, FIG được Lien hợp quốc nhìn nhận là tổ chức quốc tế lớn nhất của các nhà trắc địa, bản đồ, viễn thám, quản lý đất đai trên thế giới với 105 hội viên các loại (associate, affiliate, corporate và academic) của 88 nước trên thế giới.

Ngoài Đại hội FIG tổ chức 4 năm một lần, hàng năm FIG tổ chức Hội nghị FIG Working Week (FIG WW) luân phiên tại các châu lục theo kết quả lựa chọn qua tài liệu đấu thầu và bỏ phiếu tại phiên họp toàn thể của Đại hội FIG hoặc của Hội nghị FIG Working Week.

Việt Nam đã vượt qua các nước Thuỵ Sỹ, Ai len và Kênya trong phiên họp toàn thể của FIG WW 2015 tổ chức tại Bulgaria để trở thành nước chủ nhà tổ chức Hội nghi FIG WW 2019.