Trong thời gian vừa qua, Hội Trắc địa-Bản đồ-Viễn thám Việt nam đã có nhiều hoạt động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao vị thế của Hội và quảng bá các hoạt động trắc địa, bản đồ, viễn thám với bạn bè quốc tế. Năm 2014, Hội đã cử các đoàn đại biểu tham dự tham gia Tuần làm việc của Liên đoàn Trắc địa thế giới FIG tại Malaysia. Tháng 5, năm 2015, đoàn đại biểu của Hội đã tham gia Tuần làm việc của FIG tại Bungari và đã thắng thầu tổ chức Họi nghị khoa học quốc tế năm 2019 của FIG (Working Week 2019) tại Hà Nội

Tháng 6  năm 2016, Hội Trắc địa - Bản đồ - Viễn thám Việt Nam đã cử đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Hiệp hội Trắc địa thế giới FIG tại New Zealand. Hiệp hội FIG đã đánh giá cao sự tham gia của đoàn Việt Nam và đã đóng góp các ý kiến cho hoạt động của Hội hướng tới tổ chức thành công hội nghị khoa học quốc tế “Working week 2019” tại Hà Nội.