Thế trọng trường và hình dạng Trái Đất được tạo nên bởi sự phân bố vật chất trong phạm vi giới hạn bởi bề mặt tự nhiên của Trái Đất, trong đó ảnh hưởng chủ yếu tương ứng với bước sóng dài được quyết định bởi vật chất phía dưới mặt tham khảo, ảnh hưởng còn lại tương ứng với bước sóng ngắn được đặc trưng bởi lớp vật chất địa hình giữa mặt tham khảo và bề mặt tự nhiên. Sử dụng số liệu địa hình để nâng cao độ chính xác dữ liệu của thế trọng trường trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam là đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ do TS Bùi Hồng Thắm thực hiện. Kết quả nghiên cứu đã xác đinh bán kính vùng lấy tích phân hợp lý;  đã đề xuất phương án tính ảnh hưởng của địa hình trong dị thường trọng lực, dị thường độ cao và độ lệch dây dọi trên vùng biên giới và vùng có chiều ngang hẹp. Đề tài cũng đã tiến hành quả khảo sát việc sử dụng số liệu địa hình để xây dựng Quasigeoid cục bộ trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam từ Quasigeoid toàn cầu.

háp quá trình phân tích thứ bậc AHP (Analitic Hierichy Process) phục vụ lựa chọn phương án ưu tiên các dự án thành phần trong ĐMC và đã thực nghiệm thành công cho CQK nói chung và cho quy hoạch  khai thác khoáng sản nói riêng. Các kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng trong ĐMC quy hoạch điều chỉnh khai thác khoáng sản đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.