DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH KHÓA IV (NHIỆM KỲ 2013 - 2018)

(Kèm theo Quyết định số 739/QĐ-LHHVN ngày 26/9/2013 và Quyết định số 16/QĐ-LHHVN ngày 09/01/2015 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị đang công tác

Chức vụ Hội

Điện thoại, email

1

Trần Bạch Giang

Nguyên Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Chủ tịch

0903255984 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

2

Võ Chí Mỹ

GS.TS. Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký

0913009239     This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

3

Nguyễn Tuấn Hùng

Nguyên Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Phó Chủ tịch kiêm Trưởng Ban Kiểm tra

0903236162

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4

Trần Văn Thắng

Cục trưởng Cục Bản đồ Bộ Tổng tham mưu

Phó Chủ tịch

0903407212 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

5

Trịnh Anh Cơ

Giám đốc Trung tâm Tư vấn Geomatic và GIS, Hội TĐBĐVT Việt Nam

Phó Chủ tịch

0903446466

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

6

Phan Đức Hiếu

Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Ủy viên thường vụ

0913233600

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

7

Vũ Hoàng Anh

Nguyên Chủ tịch Hội Trắc địa-Bản đồ TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên thường vụ

0903900617

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

8

Đoàn Văn Khoa

Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ tin học và Trắc địa bản đồ Bình Minh

Ủy viên thường vụ

0913232972 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

9

Lê Văn Minh

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn và Vật tư thiết bị đo đạc Nam Sông Tiền

Ủy viên thường vụ

0903933452 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

10

Lê Đình Ái

Nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường, Bộ TNMT

Ủy viên BCH

0903420787

ledinhai@vinaren.vn

11

Dương Bình An

Chi hội trưởng Chi hội Trắc địa-Bản đồ-Viễn thám TP. Đà Nẵng

Ủy viên BCH

0913401617 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

12

Nguyễn Ngọc Bảng

Giám đốc Công ty TNHH Đo đạc công trình và Bản đồ NEH

Ủy viên BCH

0904109042

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

13

Phùng Văn Châm

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật và Dịch vụ tài nguyên môi trường Hà Tuyên, Hội TĐBĐVT Việt Nam

Ủy viên BCH

0913271093

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

14

Nguyễn Văn Chiến

Phó Cục trưởng Cục Đăng ký và Thống kê đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai, Bộ TNMT

Ủy viên BCH

0912106695

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15

Nguyễn Hữu Chính

Nguyên Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin, Bộ TNMT

Ủy viên BCH

0903730457

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

16

Lê Anh Dũng

Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Bộ TNMT

Ủy viên BCH

0919358029 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

17

Trần Thùy Dương

Chủ nhiệm Khoa Trắc địa-Bản đồ, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

Ủy viên BCH

0913579719 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

18

Nguyễn Văn Đường

Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường, Sở TNMT tỉnh Vĩnh Long

Ủy viên BCH

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

19

Lê Hữu Giáp

Giám đốc Trung tâm Trắc địa-Bản đồ, Hội Trắc địa-Bản đồ TP. Hồ Chí Minh

Ủy viên BCH

0903333294

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

20

Kim Ngọc Hà

Giám đốc Công ty Trắc địa-Bản đồ, Cục Bản đồ BTTM

Ủy viên BCH

0903448182 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

21

Dương Văn Hải

Tổng Giám đốc Tổng Công ty Tài nguyên và Môi trường, Bộ TNMT

Ủy viên BCH

0913393600 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

22

Nguyễn Đức Hào

Giám đốc Công ty Địa chính Hà Nội

Ủy viên BCH

0913210223 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

23

Phạm Thị Hoa

Chủ nhiệm Khoa Trắc địa-Bản đồ, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

Ủy viên BCH

0984867372 phamhoa9.9.1978@gmail.com

24

Hà Minh Hòa

Nguyên Viện trưởng Viện Khoa học Đo đạc và Bản đồ, Bộ TNMT

Ủy viên BCH

0912173483 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

25

Nguyễn Chân Huyền

Nguyên Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ, Bộ TNMT

Ủy viên BCH

0912561056

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

26

Hoàng Ngọc Lâm

Phó Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Ủy viên BCH

0912570043

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

27

Nguyễn Xuân Lâm

Nguyên Cục trưởng Cục Viễn thám quốc gia, Bộ TNMT

Ủy viên BCH

0913083187 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

28

Dương Quốc Lương

Giám đốc Trung tâm Trắc địa và Bản đồ biển, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam, Bộ TNMT

Ủy viên BCH

0903221657 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

29

Kim Quang Minh

Tổng Giám đốc Nhà Xuất bản Tài nguyên-Môi trường và Bản đồ, Bộ TNMT

Ủy viên BCH

0913215357 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

30

Phạm Tuấn Ninh

Trưởng Ban Trắc địa, Tập đoàn Than và Khoáng sản Việt Nam

Ủy viên BCH

0912088502 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

31

Lâm Đạo Nguyên

Phân viện phía Nam, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ủy viên BCH

0913918907

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

32

Bùi Quang Thành

Phó chủ nhiệm Khoa Địa lý, Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học quốc gia Hà Nội

Ủy viên BCH

0943672345 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

33

Phạm Chí Tích

Tổng Giám đốc Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam, Bộ TNMT

Ủy viên BCH

0903823417 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

34

Vũ Anh Tuân

Phó Giám đốc Trung tâm Vệ tinh quốc gia, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam

Ủy viên BCH

0989096171 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

35

Nguyễn Quang Tuấn

Đại học Huế

Ủy viên BCH

0905824012 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

DANH SÁCH BAN KIỂM TRA KHÓA IV (NHIỆM KỲ 2013 - 2018)

(Kèm theo Quyết định số 739/QĐ-LHHVN ngày 26/9/2013 của Đoàn Chủ tịch Hội đồng trung ương Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam)

 

 

TT

Họ và Tên

Chức vụ, đơn vị

Chức vụ

1

Nguyễn Tuấn Hùng

Nguyên Cục trưởng Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam

Trưởng Ban

2

Đoàn Văn Khoa

Tổng Giám đốc Công ty Công nghệ tin học và Trắc địa bản đồ Bình Minh

Ủy viên

3

Phạm Chí Tích

Tổng Giám đốc Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam, Bộ TNMT

Ủy viên